Jesteś tutaj: Strona główna » Zmiana stawki za odpady komunalne

Zmiana stawki za odpady komunalne

4 lipca 2019

Od 1 sierpnia 2019 roku, w gminie Trzebielino będą obowiązywać wyższe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłata za śmieci segregowane wzrośnie z 14,00 zł na 19,50 zł., za niesegregowane zaś z 28,00 zł. na 39,00 zł. Wyższa stawka wynika z faktu rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kolejny rok oraz zwiększającej się ilości produkowanych odpadów. Firma, która złożyła najtańszą ofertę wyceniła usługę na 625.150,00 zł.

Stanowi to wzrost ceny w porównaniu z rokiem poprzednim aż o ok. 36%. Poniżej przedstawiamy całościowe koszty funkcjonowania systemu:

 

Wywóz i zagospodarowanie – 625.150,00 zł brutto/rok,

Inkaso sołtysów – 20.973,84 zł brutto/rok,

Utrzymanie PSZOK-u – 4.734,24 zł brutto/rok,

Dodatek służbowy pracownika rozliczającego wpłaty za odpady – 5.738,40 zł brutto/rok,

Pensja pracownika zarządzającego gospodarką odpadami – 10.007,77 zł brutto/rok,

Koszt zakupu materiałów biurowych – 500,00 zł brutto/rok,

Razem – 667.104,25 zł brutto/rok.

Koszty administracyjne w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległy zmianie i stanowią tylko 6 % wartości całej usługi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym Gmina jest zobowiązana do przyjęcia takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała na realizację całości zadania, którym została obciążona.

Obowiązująca od 1 sierpnia 2019 roku stawka opłaty została wyliczona w następujący sposób:

667.104,25 zł / 2841 osób wytwarzających odpady = 234,81 zł (rocznie na mieszkańca)

Jeśli powyższą kwotę podzielimy przez 12 miesięcy wychodzi ok. 19,50 zł miesięcznie za osobę.

 

 

 

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry