Jesteś tutaj: Strona główna » Zmiana opłat za śmieci

Zmiana opłat za śmieci

1 lutego 2019

Od 1 marca 2019 roku w gminie Trzebielino będą obowiązywać wyższe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłata za śmieci segregowane wzrośnie z 11,50 zł na 14,00 zł, zaś za odpady zmieszane zapłacić będziemy musieli nie 23,00 zł. lecz 28,00 zł. Podwyżki wyniosą niecałe 22%.

 Większa stawka wynika z faktu zwiększającej się z roku na rok ilości odpadów komunalnych. W 2016 roku odebraliśmy łącznie blisko 556 ton, w 2017 roku 612 ton, a w 2018 już 642 tony odpadów komunalnych. Stale wzrastają także koszty transportu i zagospodarowania tych odpadów. Przeprowadzona analiza stanu gospodarki odpadami wprost wskazuje, że w samym 2018 roku koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły blisko 480 tys. zł. zaś przy obowiązującej w 2018 roku stawce kwota należności naliczonych na podstawie złożonych deklaracji wynosił 393 tys. zł. w związku z czym deficyt odpadowy oscyluje w granicach 87 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym Gmina jest zobowiązana do przyjęcia takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała na realizację całości zadania, którym została obciążona.

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry