Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończyła się realizacja projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy”

Zakończyła się realizacja projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy”

17 lipca 2020

Zakończyła się realizacja projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy” na terenie gminy Trzebielino wpisującego się w przedsięwzięcie strategiczne woj. pomorskiego: „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE”.

W ramach zadania wykonano następującą infrastrukturę:

 1. Przystań kajakowa i miejsce początkowe spływów Pokrzywną w Glewniku

Elementy zagospodarowania i wyposażenia:

 1. a) Pomost/urządzenie brzegu,
 2. b) zatoka postojowa z parkingiem – utwardzenie nawierzchni płytami ażurowymi (na ok. 3-6 miejsc postojowych),
 3. c) mała architektura:

– mała wiata – 2 szt.,

– suszarka na kajaki – 2 szt,

– ogrodzenie terenu,

– kosze na śmieci – 2 szt,

– osłona przenośnego sanitariatu,

 1. Przystań kajakowa w Broczynie.

Elementy zagospodarowania i wyposażenia,

 1. a) Przystań z pomostem oraz urządzeniem brzegu,
 2. b) zatoka postojowa z parkingiem,
 3. c) mała architektura:

– mała wiata – 2 szt.,

– duża wiata – 1 szt.,

– ławostoły – 5 szt.,

– palenisko (miejsce na ognisko) ) – 1 szt,

– suszarka na kajaki – 5 szt.,

– ogrodzenie terenu,

– kosze na śmieci – 2 szt,

– osłona przenośnego sanitariatu,

 1. Oznakowanie wodne i drogowe według koncepcji oznakowania szlaków kajakowych.

Dokumentacja projektowa i roboty budowlane zostały wykonane przez przedsiębiorstwo UNION INVEST Sp. z o.o. z Lipusza za kwotę 464 600,20 zł. Nadzór inwestorski sprawowało przedsiębiorstwo Obsługa Inwestycji Budowlanych Radosław Posmykiewicz z Kobylnicy za kwotę 6 400,00zł.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Trzebielino uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Projekt pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miastko i Gminą Kępice oraz Nadleśnictwem Warcino. Celem bezpośrednim projektu jest zagospodarowanie i oznakowanie szlaków wodnych na rzece Wieprzy z dopływami i jez. Obłęskim.

Cele pośrednie to:

-zwiększenie atrakcyjności szlaków kajakowych

-rozbudowa i rozwój markowego produktu turystycznego

-rozwój przystani kajakowych stanowiących szlak turystyki kajakowej

-zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego i naturalnego

-poprawa stanu środowiska naturalnego (likwidacja zjawiska dzikiej turystyki)

-poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej, i osiedleńczej gmin

-zwiększenie bezp. kajakarzy.

W efekcie realizacji projektu kompleksowo zagospodarowanych zostanie 13 lokalizacji wraz z oznakowaniem wodnym i drogowym na szlaku rzeki Wieprzy

wraz z dopływami (rz Studnica, Pokrzywna) i jez. Obłęskim tj.:

 1. Przystań kajakowa i miejsce początkowe spływów w Miastku – Gmina Miastko
 2. Przenoska i zagospodarowanie brzegów w miejscowości Miastko – Gmina Miastko
 3. Przenoska (pojedyncza) pole biwakowe w Kawczynie – Gmina Miastko
 4. Przenoska w Kawczynie – Gmina Miastko
 5. Przystań kajakowa i miejsce początkowe spływów w Glewniku – Gmina Trzebielino
 6. Przystań kajakowa w Broczynie – Gmina Trzebielino
 7. Przystań nad jeziorem Obłęskim w Obłężu – Gmina Kępice
 8. Przystań przy elektrowni Ciecholub – Gmina Kępice
 9. Przystań kajakowa w Korzybiu – Gmina Kępice
 10. Przystań kajakowa w Kawce – Nadleśnictwo Warcino
 11. Przenoska przy elektrowni Biesowice – Nadleśnictwo Warcino
 12. Przenoska przy elektrowni Kępka – Nadleśnictwo Warcino
 13. Przenoska przy garbarni w Kępicach – Nadleśnictwo Warcino

Zagospodarowanie pozwoli na poszerzenie dotychczasowej oferty turystycznej będącej efektem obecnego zagospodarowania. Istotnie wzrośnie atrakcyjność turystyczna gmin, przez które Rzeka Wieprza i jej dopływy przepływają, a zarazem gmin partnerskich beneficjentów projektu gmin: Miastko, Trzebielino, Kępice oraz Nadleśnictwo Warcino. Zakładany wzrost liczby odwiedzających

turystów spowoduje zwiększenie potencjału gospodarczego gmin, tworząc możliwości do rozwoju podmiotów gospodarczych w szczególności związanych z branżą turystyczną np. wypożyczalnie kajaków, lokale gastronomiczne i restauracje, hotele, motele, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, agroturystyka, handel itp.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 496 719,06 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 122 211,19 zł

 

zobacz archiwum

Zdjęcia

 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1

do góry