Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończenie przebudowy drogi gminnej Dolno-Glewnik

Zakończenie przebudowy drogi gminnej Dolno-Glewnik

15 października 2018

Zakończyła się realizacja zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Dolno-Glewnik. Odbioru robót budowlanych dokonano 15.10.2018r. Realizatorem zadania była firma „LEMAR” Leszek Bigus z Niezabyszewa za kwotę 1 377 198,13zł. Jest to najdłuższy odcinek drogi wybudowanej w VII kadencji Rady Gminy Trzebielino.

Inwestycja obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej Dolno – Glewnik, która została rozpoczęta w 2017r., na odcinku o długości 1720 mb w km 0+000 -1+720. Odcinek w km 1+720 – 2+455 został przebudowany w 2017r. Istniejąca droga gminna przebiega przez obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz wśród pól, stanowi dojazd do oczyszczalni ścieków, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przystani kajakowej, terenów inwestycyjnych o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej, lotniczych urządzeń naziemnych stanowiących pomoc nawigacyjną oraz do terenów, które mogą zostać wykorzystane jako lotnisko do celów p.poż. Stanowi główny ciąg komunikacyjny stanowiący dojazd do miejscowości Glewnik.

Gmina Trzebielino na realizację inwestycji pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 835 000,00 zł.

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry