Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd z Certyfikatem ISO 9001:2015

Urząd z Certyfikatem ISO 9001:2015

4 kwietnia 2017

W dniu 29 marca 2017 r. na XXVIII Sesji Rady Gminy Trzebielino na ręce Wójta Gminy Tomasza Czechowskiego wręczony został certyfikat zaświadczający, że Urząd Gminy w Trzebielinie  stosuje System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015. Urząd Gminy w Trzebielinie znajduje się w gronie nowocześnie administrowanych jednostek samorządowych co potwierdził przeprowadzony audit certyfikacyjny wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością według międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Audit przeprowadziła niezależna jednostka certyfikacyjna POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO CERTYFIKACJA. Polegał on na sprawdzeniu spełnienia poszczególnych wymagań normy, dokumentacji systemowej oraz innych działań i zakończył się wydaniem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 dla Urzędu Gminy w Trzebielinie pod numerem identyfikacyjnym 1404/2017 na okres 3 lat tj. do 1 .02.2020r. Otrzymany certyfikat świadczy o tym, iż wdrożony w Urzędzie Gminy System Zarządzania Jakością odpowiada najwyższym standardom wyznaczonym normą ISO, a zarządzanie w urzędzie odbywa się zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, stanowiącą fundament zarządzania jakością. Dzięki wdrożeniu, utrzymywaniu i rozwojowi systemowi zarządzania Urząd Gminy zamierza poprawić skuteczność i efektywność działania i osiąganych rezultatów, większe zadowolenie klienta, upowszechnienie dobrych praktyk zarządczych, bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami, wzrost wiarygodności wobec partnerów oraz ciągłe doskonalenie, tak aby uzyskać korzyści zarówno dla Urzędu, jak i jego klientów. Wraz z jakością idzie w parze lepsza i sprawniejsza obsługa klientów uzyskana poprzez ustanowienie i realizowanie polityki celów, polityki informacyjnej i konkurencyjność. Dzięki temu  Urząd  działa w sposób sprawny i przejrzysty w oparciu o zasady praworządności i służebności wobec lokalnej społeczności oraz racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym. Są to elementy, które składają się na wizerunek dobrej administracji. Aby właściwie wypełniać swe zadania, administracja musi stale się rozwijać, zmieniać i przystosowywać do nowych wyzwań. Osiągnięcie takiego standardu wymaga więc aby Urząd był funkcjonalny i bardziej przyjazny dla klienta.

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry