Jesteś tutaj: Strona główna » Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209

27 listopada 2019

Zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa DW 209 polegająca na budowie chodnika w km 27+713 do 28+220 w m. Miszewo, wraz z poprawą stanu nawierzchni. Zadanie obejmowało budowę chodnika w miejscowości Miszewo w km 27+713 do 28+220 o łącznej długości ok. 507 m, budowę zjazdów indywidualnych na szerokości chodnika oraz remont nawierzchni jezdni w km od 27+600 do 29+220. Ponadto odmulono i odtworzono istniejące bezodpływowe rowy przydrożne oraz dokonano wycinki drzew kolidujących z projektowanym chodnikiem.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku za kwotę 1 115 205,71zł. Gmina Trzebielino współfinansowała koszt budowy chodnika w kwocie 70 000,00zł.

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry