Jesteś tutaj: Strona główna » Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

9 sierpnia 2019

Informujemy, że  trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami domów
jednorodzinnych, osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego, jak również do osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami
wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,
z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 01.01.2019 r. Dla tych Beneficjentów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana w odniesieniu do wydzielonego lokalu mieszkalnego, a dla pozostałych – w odniesieniu do domu.

Maksymalna kwota dotacji

 • korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów
 • maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł
 • pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki
 • minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania określone w programie
 • docieplenie przegród budynku
 • zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Ważne informacje
Warunki dla nowych budynków

 • W budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych
 • Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/ będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r. (udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy)

Szczegółowe wytyczne, w tym regulamin programu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

Więcej informacji można również uzyskać od Wojciecha Grzybowskiego pracownika Urzędu Gminy w Trzebielinie  pokój nr 5 tel. 598580223 email. [email protected]

zobacz archiwum

Zdjęcia

 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1

do góry