Jesteś tutaj: Strona główna » OGŁOSZENIE O NABORZE-aktualizacja

OGŁOSZENIE O NABORZE-aktualizacja

25 lutego 2020

Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach działania 3.1 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina Trzebielino na podstawie art. 33  ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018r., poz. 1431 z późn.zm.), ogłasza otwarty konkurs na partnera do wspólnej realizacji projektu który będzie złożony w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Trzebielino.

 

Szczegóły w załączeniu:

Zarządzenie nr 17/2020 – DO POBRANIA

Ogłoszenie o otwartym naborze – DO POBRANIA

Regulamin konkursu – DO POBRANIA

Formularz ofertowy –DO POBRANIA

Informacja o wyborze – DO POBRANIA

Protokół komisji – DO POBRANIA

Załącznik do protokołu – DO POBRANIA

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry