Jesteś tutaj: Strona główna » Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

9 lipca 2018

Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie informuje, że stosownie do art. 24 e ust. 3  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją nr SZ.RET.070.4.27.2018.MB.RN z dnia 5 czerwca 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebielino, na okres 3 lat, na podstawie złożonego przez przedsiębiorstwo wniosku z dnia 12 marca 2018 r.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie., tj. z dniem  4 lipca 2018 r.

WYSOKOŚĆ TARYFOWYCH CEN I STAWEK OPŁAT

Od 1-12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
Za dostarczoną wodę
1. Grupa 1 zł/m3 2,68 2,89
2. Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc 3,05 3,29
Za odprowadzone ścieki
1. Grupa 1 zł/m3 6,64 7,17

 

Od 13-24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
Za dostarczoną wodę
1. Grupa 1 zł/m3 2,77 2,97
2. Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc 3,05 3,29
Za odprowadzone ścieki
1. Grupa 1 zł/m3 6,79 7,33

 

Od 25-36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
Za dostarczoną wodę
1. Grupa 1 zł/m3 2,81 3,03
2. Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc 3,05 3,29
Za odprowadzone ścieki
1. Grupa 1 zł/m3 6,95 7,51

 

Projekt taryfy – DO POBRANIA

 

 

 

 

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry