Jesteś tutaj: Strona główna » Moje dziecko idzie do szkoły

Moje dziecko idzie do szkoły

11 października 2017

W związku z niedawnym rozpoczęciem roku szkolnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie prosi aby zwrócić uwagę na ciężar plecaka uczniów. Gdyż wśród naszych dzieci powszechne jest noszenie ciężkich plecaków, bardzo często o wadze stanowiącej nawet 25% masy ciała dziecka.

Zbyt duży ciężar tornistra/plecaka lub pochylenie ciała wymuszone przez ten ciężar, powoduje zwiększenie obciążenia kręgosłupa oraz mięśni tułowia. Ponieważ brak jest normy określającej dopuszczalny ciężar tornistrów/plecaków noszonych przez uczniów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie zaleca, aby waga tornistra nie przekraczała 15-15% masy ciała dziecka.

W związku z powyższym przedstawiamy kilka zaleceń dla rodziców, uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji.

Zalecenia dla rodziców:

 • zwracać uwagę na rodzaj tworzywa z jakiego wykonany jest tornister/plecak,
 • oceniać ciężar wagowy tornistra/plecaka w proporcji do masy ciała,
 • zwracać uwagę na rodzaj materiału z jakiego wykonane są przybory szkolne (zeszyty, piórniki),
 • uczyć dzieci od pierwszej klasy racjonalnego pakowania tornistra/plecaka,
 • uczyć dzieci noszenia tornistra/plecaka na plecach a nie na jednym ramieniu czy w ręce,
 • uczyć dzieci prawidłowej postawy ciała w czasie odrabiania lekcji, pracy przy komputerze i oglądaniu telewizji,
 • zachęcać dziecko do czynnego korzystania z zajęć pozalekcyjnych w zakresie kultury fizycznej oferowanych przez szkołę,
 • zapewnić, w razie konieczności, systematyczne ćwiczenia korekcyjne.

Zalecenia dla uczniów:

 • pakować tornister/plecak zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych,
 • brać czynny udział w zajęciach kultury fizycznej w zakresie profilaktyki wad postawy.

Zalecenia dla nauczycieli:

 • zwracać szczególną uwagę uczniom na prawidłowe noszenie tornistra/plecaka i prawidłowe siedzenie w ławce szkolnej,
 • przypominać o pozostawieniu części podręczników i przyborów w szkole,
 • promować zdrowy styl życia.

Zalecenia dla dyrekcji:

 • promować zajęcia z zakresu kultury fizycznej w szkole,
 • opracować programy edukacyjne dla uczniów w zakresie profilaktyki wad postawy,
 • czynne współpracować z pielęgniarką medycyny szkolnej,
 • apelować do rodziców, aby kadrą pedagogiczną szerzyli profilaktykę wad postawy,
 • zapewnić ergonomiczne warunki pracy ucznia w szkole (ławki dostosować do wzrostu i budowy dziecka).

 

„Moje dziecko idzie do szkoły”  – ulotka

Link do wystąpienia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego zapobiegania wadom postawy wśród dzieci i młodzieży – https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/410-tornistry

 

zobacz archiwum

Zdjęcia

 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1

do góry