Jesteś tutaj: Strona główna » Przekazanie placu budowy – przebudowa drogi Dolno – Trzebielino

Przekazanie placu budowy – przebudowa drogi Dolno – Trzebielino

20 marca 2017

W dniu 15.03.2017r. odbyło się przekazanie placu budowy dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno – Trzebielino”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie w porozumieniu Gminą Trzebielino przy wsparciu funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno – Trzebielino od km 0+137 do km 1+127, polegającą na:

– wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych (projekt organizacji ruchu; roboty pomiarowe; zdejmowanie tablic drogowych; rozebranie słupków do znaków, kostki Polbruk, obrzeży, krawężników, nawierzchni betonowych, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; frezowanie nawierzchni bitumicznej)

– wykonaniu jezdni (wykonania koryta, robót ziemnych; ustawienie krawężników, obrzeży; wykonanie ław betonowych, podbudowy, nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, nawierzchni z kostki kamiennej, warstwy wyrównawczej; czyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni; regulacja studzienek)

– przełożeniu chodników i zjazdów (ustawienie krawężników, obrzeży (nowych i z rozbiórki); wykonanie koryta, ław betonowych, podbudowy, koryta, nawierzchni z kostki brukowej (nowa i z rozbiórki), nawierzchni z tłucznia kamiennego, roboty ziemne)

– wykonaniu robót odwodnieniowych (roboty ziemne; wykopy oraz przekopy; wykonanie podsypki kanałów, ław fundamentowych, przepustów, podłoży pod kanały, umocnienia skarp, studzienki ściekowej; zasypanie wykopów)

Wymienione wyżej prace zostaną wykonane przez firmę „LEMAR” Leszek Bigus z Niezabyszewa za kwotę 419 802,84 zł.

Podczas przekazania placu budowy obecni byli: Marian Miazga – Dyrektor ZDP w Bytowie, Janusz Mortas – Zastępca Dyrektora ZDP w Bytowie, Leszek Bigus – Właściciel firmy „LEMAR” –  wykonawca, Konrad Główczewski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Wójt Gminy Tomasz Czechowski , oraz Kierownik ZUK Arkadiusz Kukliński.

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry